Žaluzie Slavík

Veškerá stínící technika

Žaluzioroleta

Pancíř rolety je složený s lamel bez perforací, mezi které je možno vložit libovolný počet funkčních klapek. Princip funkce klapek spočívá v tom, že po spuštění rolety do spodní polohy dojde tlakem k dosednutí pancíře a tím k otevření pohyblivé části klapky. V nepohyblivé části klapkové lamely jsou prostřiženy obdélná okénka, které slouží k prostupu světla do místnosti a zároveň zajišťují komfortní větrání. Profil klapky při otevření navíc chrání před nepříznivými vlivy počasí a brání přímému pohledu do prostoru za roletou. Po povytažení rolety směrem nahoru se klapky uzavřou.